Category: ભાવનગર

૫૦૦ના દરની ૪૨ જાલીનોટો ઝડપાઇ

૫૦૦ના દરની ૪૨ જાલીનોટો ઝડપાઇ

સૌરાષ્ટ્રમાં વધુ એક રેકેટ

દારૂનો કેસ ન કરવા માટે ૨૫૦૦૦ લેતા જમાદાર રંગે હાથ ઝડપાયા

દારૂનો કેસ ન કરવા માટે ૨૫૦૦૦ લેતા જમાદાર રંગે હાથ ઝડપાયા

પોલીસનો વધુ એક ભ્રષ્ટાચાર સામે આવ્યો